E-government

Dnes byl na webu Iniciativy informatiky pro občany zveřejněn dokument se souborem odborně-technických otázek k tolik sporné sociální kartě. Jedná se o soubor technických otázek - vůbec se nezabýváme ústavností a reálnou zákonností celého systému. Tyto otázky jsem dnes předal náměstku Šiškovi z MPSV. Jsem (a určitě nejen já) zvědav, co bude dál.

MPSV připravuje zcela převratné řešení související nejen s identifikací klientů sociálního systému, ale také s výplatou a sledováním účelu sociálních dávek. Jmenuje se "Sociální karta" a jak už sám název napovídá, bude se jednat o elektronickou kartu (také s platebními funkcemi). Naše iniciativa po diskusích se zástupci ministerstva připravila soubor odborně-technických otázek týkajících se tohoto významného projektu. Naším cílem není dehonestovat celý projekt, ale naopak snažit se o to, aby pokud se bude zavádět, byl co nejúčelnější a samozřejmě také co nejtransparentnější. Z řady projektů českého e-governmentu víme, jak to dopadá, když se zcela zásadní otázky kladou až při realizaci. Tomu chceme předejít a možná se i pokusit hledat společně odpovědi. Tyto otázky jsme dnes elektronicky předali prvnímu náměstkovi Šiškovi a stejně jako otázky, i odpovědi na ně společně zveřejníme. Chceme širokou odbornou diskusi a toto je její začátek.

 

Oficiální internetové stránky Michala Rady
WWW:http://www.michalrada.cz E-mail: kancelar@michalrada.cz
Asistentka: Dagmar Hornychová (Telefon: +420 776 221 476 E-mail: asistentka@michalrada.cz)